SVV3

SVV 3

Skúška výcviku všestranného psa tretieho stupňa

(stiahni vo formáte .doc)

Vek psa najmenej 18 mesiacov.
Účasť na skúške je podmienená úspešným splnením skúšok SVV 2.
Pre úspešnosť skúšky treba získať v každej časti skúšky najmenej 70% z dosiahnuteľných bodov (v zátvorkách pri bodových hodnotách).

Známky:
290-300 výborne,
270-289 veľmi dobre,
240-269 dobre,
210-239 uspokojivo,
0-209 nedostatočne.

Povelovú techniku uvádza skúšobný poriadok pri každom cviku skratkou:
Z = zvukový povel, P = posunkový povel.
Pokým skúšobný poriadok uvádza obidve skratky, psovod môže použiť jeden z povelov alebo obidva súčasne. Počas skúšok pes nemusí mať náhubok.
Výstroj psa: náhubok, hladký obojok, vodidlo. Podľa voľby psovoda: stopovacie vodidlo, prípadne postroj.
 
Náplň skúšky SVV3, dosiahnuteľné body

Stopa
Stopa cudzia, 1000 m dlhá, 3 hodiny stará, dvakrát lomená do pravého uhla, vedená cez používanú cestu, prvý predmet na
stope, druhý predmet stopu končí. Časový limit na vypracovanie stopy 25 minút. Z 100 (70)
Poslušnosť
a) privolanie psa (pes si pokojne sadá k nohe psovoda) P 10
b) sadni, ľahni, vstaň (pes voľný, 20 m pred psovodom) P 10
c) za pochodu odloženie v sede Z 10
d) aport šplhom 1,8 m, činka usporiadateľa, 1 kg ťažká Z 10
e) skok ďaleký (priekopa 3 m dlhá, 5 m široká, 1 m hlboká) alebo prekážka Z 10
f) štekanie psa (pes leží 20 m pred psovodom) P 10
g) vysielanie psa vpred (dvakrát, vzdialenosť 50 m) spojené s privolaním ZP 10
h) plazenie psa (samostatne ku psovodovi, 10m) P 10
i) odloženie psa (psovod je v úkryte, vzdialenosť 50 m) Z 10
j) pokojnosť psa pri streľbe 10
Poslušnosť spolu 100(70)
Obrana
a) odhalenie páchateľa
- prieskum terénu (60 m x 150 m, č as 10 min.) ZP 10
- vyštekanie pomocníka 10 20
b) zaistenie páchateľa
- prehliadka, výsluch, doprovod pomocníka (20 m x 10 m) Z 10
- stráženie pomocníka (psovod v úkryte, 2+1 minúta) Z 10 20
c) ochrana psovoda
- napadnutie psovoda pri sprevádzaní pomocníka Z 15
- ovládateľnosť (púšťanie) 5 20
d) samostatná činnosť psa zadržanie pomocníka (zadržanie s protiútokom, na 200 m) ZP 15
- ovládateľnosť (púšťanie) 5 20
e) odolnosť psa 20
- cvik sa napája na cvik zadržania, prvý úder pri protiútoku zároveň so zákrokom
Obrana spolu 100(70)
Celkom (Stopa, Poslušnosť, Obrana) 300 (210)

 

Pripomienky k vykonaniu skúšok SVV3:
1. Ak v tomto článku nieje uvedené inak, platia pre vykonanie cvikov pokyny z druhej časti „Metodika a vykonanie cvikov".
2. Pri cvikoch a), b) a c) v obrane môže sa sled obrany prerušiť a tieto cviky uskutočniť so všetkými
účastníkmi skúšky.
3. Pri cviku stráženia pomocníka odchádza pomocník po ubehnutí dvoch minút po ukrytí sa psovoda najkratšou cestou od psa.
Akonáhle pes zakročí, stráži pomocníka ďalej ešte jednu minútu.
4. Pri cviku zadržanie pomocníka zostatne psovod stáť na mieste, z ktorého psa vyslal k zadržaniu pomocníka, až pokým sa cvik neskončil (zákrok a samostatné pustenie). Ku psovi ide len na pokyn rozhodcu.
5. Pri cvikoch obrany je jeden povel na pustenie povolený.
6. Úkryty ako u SVV 2.
7. Pri pustení sa môže použiť 1 zvukový povel.
8. Pri cvikoch poslušnosti na posunkové povely je dovolené jedno oslovenie psa.

TOPlist

aktualizované: 10.09.2018 22:43:40