IPO3

IPO 3

Medzinárodná skúška pracovného psa 3. stupňa

(stiahni vo formáte .doc)

Vek psa najmenej 20 mesiacov.
Úspešne vykonaná skúška je vtedy, keď sa na každej časti skúšky získa najmenej 70 percent z dosiahnuteľných bodov (v zátvorkách pri bodových hodnotách).

Známky:
290-300 výborne,
270-289 veľmi dobre,
240-269 dobre,
210-239 uspokojivo,
0-209 nedostatočne.

Náplň skúšky IPO3, dosiahnuteľné body
Stopa
Stopa cudzia, dlhá najmenej 600 krokov, minimálne 60 min. stará, 5 úsekov, 4 lomy (cca 90°), 3 predmety. Časový limit na vypracovanie stopy 20min. 100 (70)
Poslušnosť
a) ovládatelnosť bez vodidla 10
b) odloženie v sede za pochodu 10
c) odloženie v leže za poklusu s privolaním 10
d) odloženie v stoji za poklusus s privolaním 10
d) aport voľný 10
e) aport skokom 15
f) aport šplhom 15
g) vysielanie vpred s odložením 10
h) dlhodobé odloženie 10
Poslušnosť spolu 100 (70)
Obrana
a) vyhľadanie figuranta 5
b) vystavenie a vyštekanie 10
c) pokus o útek figuranta 10
d) obrana psa pri strážení 20
e) doprovod zozadu 5
f) prepad psa pri doprovode 15
g) útok na psa za pohybu 10
h) obrana psa pri strážení 20
Obrana spolu 100 (70)
Celkom (Stopa, Poslušnosť, Obrana) 300 (210)
 

TOPlist

aktualizované: 10.09.2018 22:43:40