IPO2

IPO 2

Medzinárodná skúška pracovného psa 2. stupňa

(stiahni vo formáte .doc)

Vek psa najmenej 19 mesiacov.
Úspešne vykonaná skúška je vtedy, keď sa na každej časti skúšky získa najmenej 70 percent z dosiahnuteľných bodov (v zátvorkách pri bodových hodnotách).

Známky:
290-300 výborne,
270-289 veľmi dobre,
240-269 dobre,
210-239 uspokojivo,
0-209 nedostatočne.

Náplň skúšky IPO2, dosiahnuteľné body
Stopa
Stopa cudzia, dlhá najmenej 400 krokov, minimálne 30 min. stará, 3 úseky, 2 lomy (cca 90°). Časový limit na vypracovanie stopy 15min. 100 (70)
Poslušnosť
a) ovládatelnosť bez vodidla 10
b) odloženie v sede za pochodu 10
c) odloženie v leže za pochodu s privolaním 10
d) odloženie v stoji za pochodu 10
d) aport voľný 10
e) aport skokom 15
f) aport šplhom 15
g) vysielanie vpred s odložením 10
h) dlhodobé odloženie 10
Poslušnosť spolu 100 (70)
Obrana
a) vyhľadanie figuranta 5
b) vystavenie a vyštekanie 10
c) pokus o útek figuranta 10
d) obrana psa pri strážení 20
e) doprovod zozadu 5
f) prepad psa pri doprovode 30
g) útok na psa za pohybu 20
Obrana spolu 100 (70)
Celkom (Stopa, Poslušnosť, Obrana) 300 (210)
 
 

TOPlist

aktualizované: 10.09.2018 22:43:40